Phase to Phase logo 261px

ICT voor elektriciteitsnetten
 
 

Software voor elektriciteitsnetten van morgen

Phase to Phase ontwikkelt software voor het rekenen aan elektriciteitsnetten. We combineren actuele kennis op het gebied van wiskunde, natuurkunde en informatica in innovatieve oplossingen. Sinds 1991 vertrouwen elektriciteitsbedrijven, industrie en ingenieursbureaus op onze producten voor planning, ontwerp en beheer van elektriciteitsnetten: Vision Network Analysis voor hoog- en middenspanning en Gaia LV Network Design voor laagspanningsnetten.

Netbeheerders staan door de energietransitie voor grote inversteringen in de distributienetten. Een nieuw geavanceerd modulair belastingmodel in Gaia maakt het mogelijk eenvoudig de toekomstbestendigheid van laagspanningsnetten te bepalen. Met onze webapplicatie Vision Cloud Solution kunnen deze netten met toekomstscenario's voor tienduizenden aansluitingen tegelijk worden doorgerekend en overzichtelijk worden weergegeven.  

Phase to Phase is er trots op een bijdrage te leveren aan de grote opgave waarvoor de energietransitie de samenleving stelt.

Enexis Netbeheer en Coteq worden partner bij doorontwikkeling Vision Cloud Solution

Netbeheerders Enexis en Coteq hebben zich als partner aangesloten bij Phase to Phase voor de ontwikkeling van Vision Cloud Solution. De functionaliteit van deze cloudapplicatie wordt continu uitgebreid in nauwe samenwerking met de gebruikers. De komst van beide netbeheerders is een welkome bijdrage aan de innovatiekracht van de Gebruikersgroep, waarin ook Stedin, Enduris en Rendo … Lees verder

Overeenkomst Enexis, Coteq en Phase to Phase
Kalender 2021

Vision Cloud Solution nu ook met Cyclorama's

De functionaliteit van Vision Cloud Solution is uitgebreid met Cyclorama's. Dit zijn 360º foto's van Cyclomedia, waarmee eenvoudig informatie over omgeving, objecten, straatafwerkingen, bebording, straatmeubilair e.d. voorhanden is. Cyclorama's waren al beschikbaar in Vision Grid Navigator.

Kennismaken met onze software?

Vision Network Analysis, Gaia LV Network Design en Vision Cable Analysis zijn als demonstratieversie gratis beschikbaar.

 

PTP formule

Phase to Phase zoekt een Scientific Software & Data Engineer

6 mannen

Vision Power Range

Een uitgebreide reeks programma’s voor het rekenen aan elektriciteitsnetten.

vision-gaia grijs

Vision Cloud Solution

Continu toegang tot actuele informatie van electriciteitsnetten op een beveiligde webserver.

ptp-mandala gaia

Toekomstbestendig belastingmodel

Berekenen van de belasting van laagspanningsnetten gedurende en na de energietransitie met een geheel nieuw modulair belastingmodel.

Packshot boek

Uitverkocht!

Ook de derde druk van ons boek “Netten voor distributie van elektriciteit” is uitverkocht. Al zijn er nu 6.500 exemplaren in omloop, de vraag blijft onveranderd groot. We denken na over een geheel nieuwe, geactualiseerde versie.

Het boek blijft natuurlijk integraal op onze site beschikbaar.