Home Producten en diensten Producten Vision Network Analysis

Vision Network Analysis

Vision Network Analysis is een programma voor planning, ontwerp en beheer van elektriciteitsnetten. Met het pakket kunnen zeer eenvoudig loadflow- en kortsluitberekeningen, storings- en betrouwbaarheidsanalyses worden uitgevoerd. Met Vision Network Analysis kan de gebruiker bovendien de werking van beveiligingen simuleren. Vision Network Analysis is geschikt voor grote en kleine netten; het wordt gebruikt voor transport-, distributie- en industriële netten.

Georg Simon Ohm

Vernieuwend en gebruiksvriendelijk

Door nieuwe technische ontwikkelingen en feedback van onze gebruikers zijn wij continu bezig Vision Network Analysis te perfectioneren.

Functionaliteit, user interface en visualisatietechnieken wegen even zwaar als de puur wiskundige modellering.

Naast statische analyses kunnen ook overgangsverschijnselen met Vision Network Analysis bestudeerd worden. De module Dynamische analyse is een geavanceerde en efficiënte tool voor de simulatie van transiënten.

Geografische weergave van loadflowinformatie

Met Vision Grid Navigator kan gewisseld worden tussen schematische en geografische weergave. Het programma koppelt loadflow resultaten van Vision Netw0rk Analysis aan GIS-gegevens en biedt daarmee veel extra inzicht.

Transportnetwerk planning

Vision Network Analysis is bijzonder geschikt voor HS- / MS-transportnetwerkstudies. Het programma ondersteunt de netwerkplanner met loadflow gebaseerde studies als n-1/n-2 analyse en langetermijnprofielanalyses.

Naast kortsluitstroomberekeningen conform de IEC 60909 kunnen ook meer flexibele foutanalyses worden uitgevoerd. Met de module sequentiële storingsanalyse krijgt de gebruiker meer inzicht in complexe situaties bij gestoorde objecten.

Distributienetwerk planning

Ook voor ontwerp en analyse van distributienetwerken is Vision Network Analysis het ideale gereedschap. Voor deze netwerken is een aantal speciale functies beschikbaar.

De betrouwbaarheidsmodule is speciaal bestemd voor gebruik in MV distributienetwerken. Deze module berekend de betrouwbaarheidskengetallen van veel voorkomende vermaasde en radiaal bedreven netwerkconfiguraties.

De storingsmodule analyseert het verloop en het herstel van de elektriciteitsvoorziening bij storingen in het netwerk.

De spanningsdip analyse combineert de betrouwbaarheidsanalyse, kortsluitstroomberekeningen en beveiligingsanalyse. Het resultaat is een statistisch overzicht van de spanningskwaliteit.

Industriële netwerken

Industrie en ingenieursbureaus hebben met Vision Network Analysis alles in huis voor het ontwerp en de planning van industriële netten.

Met (naast de basisberekeningen) extra functionaliteiten als dynamische analyse, vlambooganalyse en beveiligingsanalyse, biedt het programma alle noodzakelijke tools om een effectieve, betrouwbare en veilige bedrijfsvoering te garanderen.

Resultaten

Het resultaat van berekeningen wordt direct getoond in het netwerkschema op basis van de door de gebruiker gedefinieerde view. Spanningsproblemen en overbelasting zijn snel herkenbaar dankzij de kleurcodering. Gedetailleerde informatie en rapporten zijn beschikbaar voor alle onderdelen.

Diverse grafieken ondersteunen de vergelijking van alternatieven. De presentatie van alle objecten kan worden gesorteerd, op basis van traject, berekende resultaat of op alfabetische volgorde.

Onze andere producten

Direct antwoord op uw vraag?
Neem contact met ons op