Home Producten en diensten Producten Gaia LV Network Design

Gaia LV Network Design

Gaia LV Network Design is een programma voor het plannen, ontwerpen en beheren van distributienetten en industriële laagspanningsnetten.

Gustav Robert Kirchhoff

Met Gaia LV Network Design kan op eenvoudige wijze de spanningshuishouding, de belasting van netcomponenten en de aanrakingsveiligheid van aansluitingen in het net worden bepaald. Analyses in laagspanningsnetwerken gaan door de decentralisatie van opwek en de veranderende gebruikersprofielen de komende jaren een meer belangrijke rol spelen. Gaia LV Network Design geeft de gebruiker door het gebruikersgemak, functionaliteiten en visualisatie mogelijkheden alle tools om de energietransitie te faciliteren.

Veiligheid en modellering

Met Gaia LV Network Design bepaalt u eenvoudig – en desgewenst automatisch – het optimale net voor elke situatie.

Één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Gaia was het garanderen van de veiligheid in zowel TT- als TN-geaarde netten.

Om met asymmetrische belastingen en kortsluitingen te kunnen rekenen heeft Phase to Phase hiervoor een unieke negen-geleider loadflow ontwikkeld.

Geografische weergave van loadflowinformatie

Met Vision Grid Navigator kan gewisseld worden tussen schematische en geografische weergave. Het programma koppelt loadflow resultaten van Gaia LV Network Design aan GIS-gegevens en biedt daarmee veel extra inzicht.

Functionaliteit

Gaia LV Network design is een integraal programma voor analyse en ontwerp van LS-distributienetten. Interface en functionaliteit zijn in samenwerking met distributiebedrijven en industrie ontwikkeld. Dit maakt Gaia een uniek pakket voor analyses aan laagspanningsinstallaties.

Gebruiksgemak

Omdat Gaia LV Network Design door zowel frequente als incidentele gebruikers moet kunnen worden gebruikt, is het zeer gebruiksvriendelijk van opzet. Het programma is menugestuurd en gebruikt een begrijpelijke interface, waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd.

Asymmetrische netwerken

Laagspanningsnetwerken zijn veelal asymmetrisch. Door de nulgeleider en complexe aarding is de toepassing van de symmetrische componenten methoden niet langer mogelijk. Gaia LV Network Design gebruikt een uniek model waarbij alle geleiders met inbegrip van de mutuele koppelingen meegenomen worden. Het totale elektrische systeem kan hierbij uitgebreid geconfigureerd worden door de vele schakelmogelijkheden.

Aanrakingsveiligheid

Gaia LV Network Design is speciaal ontwikkeld om de aanrakingsveiligheid in zowel TT- als TN-stelsels te garanderen. De aanrakingsveiligheidsmodule berekent de veiligheid voor de mens in een laagspanningsnetwerk. De veiligheid wordt bepaald door de hoogte van de spanning en het tijdig afschakelen van de kortsluiting.

Spanningskwaliteit

Met Gaia LV Network Design kunnen verschillende aspecten van spanningskwaliteit geanalyseerd worden, enkele voorbeelden hiervan zijn: spanningsvariatie, spanningsasymmetrie, spanningsdips, netflikker en harmonische vervuiling. Het spanningsniveau wordt berekend middels een stochastische load-flow, hierbij wordt gerekend met verwachte gemiddelde belastingen en met extremen. De berekening is gebaseerd op het volledige asymmetrische netwerk.

Onze andere producten

Direct antwoord op uw vraag?
Neem contact met ons op