Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Phase to Phase B.V. gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement beschrijven wij hoe wij dit doen.

Zorgvuldig omgaan met informatie

Bij Phase to Phase B.V. vinden wij het belangrijk dat u weet dat wij altijd op vertrouwelijke basis met u samenwerken. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. We hebben de manier waarop we uw privacy waarborgen, samengevat in dit Privacy statement. Dit statement geldt voor al onze klanten, partners en andere relaties. We geven hierin aan welke gegevens we verzamelen, waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we uw gegevens beveiligen, hoelang we uw gegevens bewaren en hoe u deze gegevens kunt controleren.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

 • Contactgegevens: aanhef, naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel functietitel.
 • Door u verstrekte documentatie bij sollicitaties: cv, diploma’s, foto.
 • Door u kenbaar gemaakte interesses in onze producten en diensten, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazine
 • Eventueel informatie over uw surf-, download- en zoekgedrag en uw IP-adres
 • Bedrijfsgegevens: naam, telefoonnummer en adres.
 • Phase to Phase B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals in de AVG benoemd.
 • Indien van toepassing worden in het kader van een project specifieke afspraken gemaakt over persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Phase to Phase B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden.

 • Zakelijke overeenkomsten met klanten of partners: Phase to Phase B.V. werkt zeer regelmatig met gevoelige informatie binnen projecten, met producten en het beheer. Hierbij passen wij integraal projectmanagement toe. Wanneer u klant of partner bent van Phase to Phase B.V. gebruiken we uw gegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Uw gegevens staan in ons CRM-systeem.
 • Marketingdoeleinden: Wanneer u bij ons uw interesse kenbaar maakt in onze producten en diensten, nieuwsbrieven of ons bedrijfsmagazine, registreren wij dit in het bovengenoemde CRM-systeem. Wij gebruiken uw gegevens om onze communicatie (bijvoorbeeld direct-mailings en e-mails) aan te passen aan uw interesses. Indien u ons daarvoor toestemming geeft, gebruiken we tevens gegevens, bewaard in cookies, van uw IP-adres, surf-, download- en zoekgedrag (zie verderop in dit Privacy statement). De gegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers voor de uitvoering van dergelijke communicatie. Verdere verstrekking aan derden is uitgesloten.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Phase to Phase past technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen vallen binnen ons managementsysteem voor informatiebeveiliging, dat is gecertificeerd volgens ISO27001. Alle gegevens die u persoonlijk via onze websites verstuurt, worden met behulp van SSL (Secure Socket Layer) verzonden. Manieren om een veilige SSL-verbinding te identificeren, zijn ‘https://’ in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in het onderste gedeelte van uw browser.
De eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door Phase to Phase B.V. ligt bij de CTO van Technolution B.V. U kunt ons beveiligingsbeleid hier teruglezen.

Phase to Phase B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden, met uitzondering van:

 • De verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacy policy
 • Wettelijk voorgeschreven verwerkingen
 • Verwerkingen waarvoor u expliciete toestemming heeft gegeven

Indien er sprake is van (sub)verwerking van persoonsgegevens door een derde partij, dan zal met die partij een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe kunt u uw gegevens controleren?

Als klant, partner of andere relatie van Phase to Phase B.V. kunt u met een e-mail naar info@phasetophase.nl opvragen welke persoonsgegevens van u bij ons geregistreerd zijn en waarvoor die gegevens worden gebruikt. Natuurlijk kunt u altijd uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen.

Cookies

Phase to Phase B.V. gebruikt cookies en vergelijkbare technieken zoals conversie pixels, JavaScript en web beacons (hierna gezamenlijk te noemen: cookies). Daarmee zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Verder houden we met cookies anoniem website statistieken bij, waarmee we het verkeer op onze websites analyseren. Indien u ons toestemming geeft, gebruiken we ook cookies waarmee advertentienetwerken uw surf-, download- en zoekgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen we u relevantere informatie of advertenties aanbieden op andere websites en sociale media. Ook kunnen deze cookies voorkomen dat voortdurend dezelfde advertentie aan u wordt weergegeven.

Raadpleeg ons Cookie statement voor meer informatie over ons cookie beleid en een overzicht van de cookies die we op deze website plaatsen, de aanbieder, het doel en de bewaartermijn.

U kunt advertentie cookies weigeren via de Cookie instellingen. Heeft u de cookies op een eerder moment op onze website geaccepteerd, dan kunt u deze verwijderen via uw browserinstellingen. Ook kunt u cookies geheel blokkeren via uw browserinstellingen. Via de onderstaande links leest u hoe u dit kunt doen. Het geheel blokkeren van cookies kan ervoor zorgen dat onderdelen van onze websites niet meer goed functioneren.

Vragen en contact

Heeft u vragen, klachten of zorgen? Neem dan contact met ons op via uw contactpersoon of stuur een e-mail naar info@phasetophase.nl.

Wijzigingen van het Privacy statement

Dit Privacy statement kan door Phase to Phase B.V. eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is beschikbaar op de website van Phase to Phase B.V.

Privacywetgeving

Phase to Phase B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. De privacywet die in de hele Europese Unie geldig is, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Deze privacywet gaat over het beschermen en bewaren van persoonsgegevens. Meer informatie over de AVG vindt u op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Phase to Phase B.V., 24 april 2024

Wilt u meer informatie over ons privacybeleid?