Home Kennis over netten Publicaties Betrouwbaarheid

Publicaties over betrouwbaarheid

Rapporten over het onderzoek voor elektro-technische updates en functionaliteit met betrekking tot betrouwbaarheid kunt u hier in pdf vinden.

Charles-Augustin Coulomb

Incorporating Reliability Calculations in Routine Network Planning: Theory and Practice

Dit rapport beschrijft de implementatie van betrouwbaarheidsberekeningen in de routinematige netwerkplanning binnen een distributiebedrijf. Eerst worden de recente ontwikkelingen belicht. Daarna wordt ingegaan op de bijdrage van de MS-netten op de totale betrouwbaarheid. Vervolgens worden de basis en de realisatie in Vision toegelicht en tenslotte de praktische implementatie en de toepasbaarheid van de berekende resultaten. 

Mogelijkheden met betrouwbaarheid

De betrouwbaarheidsmodule in Vision biedt de mogelijkheid de faalkans- en niet-beschikbaarheidskentallen van een distributienet te analyseren. Deze berekening kan door de vele factoren en herstel-mogelijkheden vrij complex zijn. Aan de hand van een voorbeeldnetwerk wordt het gebruik van de betrouwbaarheidsmodule toegelicht. Met name de invoer van betrouwbaarheidsgegevens en de analyse met behulp van de grafische presentatiemogelijkheden komen aan bod. De inhoud van dit rapport is gepresenteerd op de Vision gebruikersdag op 15 december 2004. 

Betrouwbaarheid

Ook al is de Nederlandse elektriciteitsvoorziening zeer betrouwbaar, toch was er behoefte aan een computerprogramma om de betrouwbaarheid op eenvoudige wijze uit te rekenen. Door besparingen gedreven worden de marges in de netten steeds kleiner. Bovendien nemen de klanten de eventuele storingen niet meer zomaar voor lief. Met de gerealiseerde betrouwbaarheidsmodule van Vision kunnen nu de gevolgen van de investeringen in het net op de betrouwbaarheid worden geëvalueerd. Een uitgebreide beschrijving van het in Vision toegepaste model is beschikbaar. 

Meer informatie over betrouwbaarheid? Neem contact met ons op.