Home Kennis over netten Publicaties Kortsluiting

Publicaties over kortsluiting

Rapporten over het onderzoek voor elektro-technische updates en functionaliteit met betrekking tot kortsluiting kunt u hier in pdf vinden.

Charles-Augustin Coulomb

IEC 909 versus Storing Sequentieel

In Vision zijn twee manieren geïmplementeerd om de kortsluitstroom te berekenen, namelijk volgens IEC 909 en volgens de methode van de Sequentiële Storingsanalyse.

De kortsluitberekening volgens IEC 909 is van oorsprong een handberekening en is gebaseerd op een aantal aannames. De werkelijke belasting, opwekking en spanningen vóór de fout zijn niet van invloed op de berekening. Om de berekening hanteerbaar te houden, zijn omgevingsparameters zodanig in factoren ondergebracht, dat altijd een zekere veiligheidsmarge in de resultaten aanwezig is. Hierom zal de methode volgens IEC in de meeste gevallen een ongunstiger beeld geven dan de berekening volgens de Sequentiële Storingsanalyse.

De Sequentiële Storingsanalyse berekent alle kortsluitstromen en spanningen, uitgaande van de pre-fault condities, zoals belasting, opwekking en spanningsverdeling in het net. Alle actuele instellingen en waarden worden in de berekening meegenomen. Deze methode is in principe omvangrijk en daarom alleen geschikt voor berekening met een computerprogramma en niet geschikt voor berekening met de hand. 

Invloed trapinstelling transformator op de secundaire (kortsluit)stroom

De berekening van een kortsluitstroom kan in Vision op twee manieren plaatsvinden: met [storing sequentieel] en met [IEC 909]. Indien de trapinstelling van de transformator wijzigt, reageert bij beide berekeningsmethoden de secundaire kortsluitstroom op een andere manier: door toename van de overzetverhouding neemt de secundaire kortsluitstroom af bij berekening volgens Storing sequentieel, maar neemt toe volgens IEC 909. Hoe komt dit? In het bijgaande document lichten we dit fenomeen toe. 

Mantelstromen in éénfase kabels bij een éénfase aardsluiting

In een enkel geval is het wenselijk om met Vision de mantelstromen te berekenen bij een sluiting tussen één fase en de mantel bij een verbinding, bestaande uit drie éénfase-kabels. Dit document gaat kort in op het gebruik van de homopolaire kabelgrootheden. 

Fasestromen bij een tweefase-aardfout

Het valt wel eens op dat bij berekening van een kortsluiting tussen twee fasen en aarde de fasestromen niet gelijk aan elkaar zijn. Dit verschijnsel treedt zowel op bij de methode volgens IEC 909 als bij de methode volgens Storing Sequentieel. Men zou verwachten dat in een symmetrisch driefasensysteem de stromen in de kortgesloten fasen wel gelijk zouden zijn. Hoe zit dat? 

Dynamisch gedrag kortsluitstromen

In een korte uiteenzetting wordt ingegaan op de verschillen tussen IEC 909 methode en de methode van de Sequentiële Storingsanalyse. In het bijzonder over de berekening van de aanvangskortsluitstroom, de piekstroom, de uitschakelstroom en de stationaire kortsluitstroom. 

Meer informatie over kortsluiting? Neem contact met ons op.