Home Nieuws Enexis Netbeheer en Coteq worden partner

Enexis en Coteq worden partner

Aangesloten bij Phase to Phase voor de ontwikkeling van Vision Cloud Solution

Netbeheerders Enexis en Coteq hebben zich als partner aangesloten bij Phase to Phase voor de ontwikkeling van Vision Cloud Solution. De functionaliteit van deze cloudapplicatie wordt continu uitgebreid in nauwe samenwerking met de gebruikers. De komst van beide netbeheerders is een welkome bijdrage aan de innovatiekracht van de Gebruikersgroep, waarin ook Stedin, Enduris en Rendo deelnemen.

Phase to Phase ontwikkelt geavanceerde applicaties waarmee netbeheerders hun elektriciteitsnetwerken kunnen modelleren, simuleren, analyseren en visualiseren. De applicaties van de van Phase to Phase zijn over een periode van meer dan 25 jaar uitgegroeid tot de de facto standaard in de Nederlandse energiesector. De producten zijn voortdurend in ontwikkeling, waarbij de wensen van gebruikers en de Gebruikersgroep richtinggevend zijn.

“De wereld om ons heen verandert veel sneller dan deze ooit gedaan heeft, en daarmee neemt de behoefte aan informatie ook exponentieel toe. Snelle inzichten helpen om onze stakeholders en klanten mee te kunnen nemen in de gevolgen van de energietransitie, om zo gezamenlijk de beste keuzes te kunnen maken.” Wessel Straatman – Coteq.

Totaaloverzicht hele voorzieningsgebied van de netbeheerder

Vision Cloud Solution is de jongste aanvulling op het portfolio van Phase to Phase. Deze cloudapplicatie is ontwikkeld in samenwerking met Technolution, het Goudse bedrijf waar Phase to Phase sinds 2019 onderdeel van is. Vision Cloud Solution is een open platform met rekentechnisch dezelfde functionaliteiten als de desktopapplicaties. Het programma berekent, analyseert en beoordeelt geheel automatisch laagspanningsnetten en genereert een totaaloverzicht van het hele voorzieningsgebied van de netbeheerder. Deze krijgt hierdoor op grote schaal een gedetailleerd inzicht in de belastinggraad, de spanningshuishouding en de veiligheid van zijn netten. Met Vision Cloud Solution is het bijvoorbeeld mogelijk om vooraf door te rekenen wat de consequenties zijn van de invoering van nieuwe duurzame technologie in een woonwijk.

“Het werken met Phase to Phase is open en constructief. Ze zijn bereid om over onze uitdagingen mee te denken en om net een stapje extra te doen. Mede door de nauwe samenwerking en hun expertise hebben we onze laagspanningsnetten als systeem kunnen simuleren waardoor we de kwaliteit van onze netten nog verder kunnen verbeteren. We kijken uit naar de volgende stappen op middenspanning.” Diana van der Asdonk – Enexis Netbeheer

Impuls voor doorontwikkeling Vision Cloud Solution

De aansluiting van de nieuwe partners Enexis Netbeheer en Coteq zorgt voor nieuwe impulsen bij de doorontwikkeling van de cloudapplicatie. In samenspraak met Enexis Netbeheer maakt Phase to Phase de laagspanningsfunctionaliteiten van Vision Cloud Solution ook beschikbaar voor middenspanningsnetten. Daarnaast wordt het rekenhart van de applicatie voor middenspanningsnetten via een API beschikbaar gemaakt voor andere applicaties. Voor Coteq werkt Phase to Phase aan een uitbreiding van de functies van Vision Cloud Solution voor datagedreven netbeheer. Hiermee ontstaat betere ondersteuning voor de dynamiek van de energietransitie. De nieuwe functionaliteiten komen ook beschikbaar voor de andere participanten.

Betrouwbaarheid en veiligheid van elektriciteitsnetwerken

Phase to Phase heeft zijn wortels in de KEMA. Binnen de KEMA deden de toenmalige energiebedrijven (ofwel nutsbedrijven) collectief onderzoek ter verhoging van de betrouwbaarheid en veiligheid van elektriciteitsnetwerken en elektrische apparatuur. In Phase to Phase is deze collectieve filosofie behouden gebleven. Het bedrijf biedt met zijn applicaties een open platform en werkt daarvoor nauw samen met de gebruikers. Leden van de Gebruikersgroepen stimuleren de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, die altijd beschikbaar komen voor alle gebruikers.

“Het energielandschap is voortdurend in beweging. Wij willen netbeheerders de tools bieden om snel de effecten van lokale veranderingen te kunnen begrijpen. Dankzij onze nieuwe partners kunnen we de energie vasthouden bij het doorontwikkelen van Vision Cloud Solution en hebben we meer innovatiekracht om samen de wereld van morgen te vormen.” Colin Willemsen – Phase to Phase

Gepubliceerd: 28 juni 2021