Home Producten en diensten Producten Vision Fault Finder

Vision Fault Finder

Iedere storing in de elektriciteitsvoorziening leidt tot overlast voor gebruikers en kosten voor netbeheerders: hoe sneller de storing wordt verholpen of beperkt, hoe beter. Meestal is de oorzaak een fout in het middenspanningsnet. Om zulke fouten snel te kunnen lokaliseren ontwikkelde Phase to Phase in samenwerking met netbeheerder Alliander het programma Vision Fault Finder. Vision Network Analysis berekent aan de hand van door Vision Fault Finder geanalyseerde stroom- en spanningsmetingen van een onderstations razendsnel de locatie van een fout.

Charles-Augustin Coulomb

Stap 1. Communicatie

Na een fout in een middenspanningsnet, worden de vastgelegde spannings- en stroommetingen in het onderstation geupload naar het bedrijfsvoeringcentrum. Deze opname bevat ook pre- en post-foutdata. De Vision Fault Finder applicatie, geïnstalleerd op het bedrijfsvoeringcentrum, verwerkt de ontvangen gegevens.

Stap 2. Signaalverwerking

De binnengekomen metingen worden verwerkt en geanalyseerd en bepaald wordt of er sprake is van een echte fout of een andere storing. Hierbij wordt een impedantie classificatiesysteem gebruikt. De resultaten, waaronder de foutimpedantie, worden automatisch doorgegeven aan Vision Network Analysis.

Stap 3. Simulatie

Vision Network Analysis selecteert het juiste netwerkmodel en voert een aantal kortsluitberekeningen uit die overeenkomen met het gevonden fout type. Na deze berekening wordt de gemeten impedantie afkomstig uit Fault Finder vergeleken met de uit de simulatie naar voren gekomen impedanties om zo de gestoorde sectie aan te kunnen wijzen.

Stap 4. Visualisatie

De locatie zal zichtbaar zijn in zowel het schema als op een geografische ondergrond. Ook wordt een rapport met alle details geprint. Met deze informatie kan efficiënt de fout worden opgespoord en kan de levering door omschakeling worden hersteld

Specificaties

 • Nauwkeurigheid: twee- en driefasefouten binnen 100 meter. Eénfasige storingen in geaarde netten 500 meter.
 • Verwerkingstijd minder dan 20 seconden.
 • Digital Fault Recording formaten: SASensor™ en Comtrade 1999.
 • Fast Fourier algoritme voor signaalverwerking.
 • Impedantieclassificatie algoritme die het type fout afleiden.
 • Het algoritme is in staat om onderscheid te maken tussen een echte fout en andere storingen.
 • Automatische archivering op de harde schijf van foutanalyseresultaten.
 • Automatisch genereren en afdrukken van een rapport na een foutanalyse.
 • Configuratie en instellingen per onderstation.
 • In- en uitzoomen van stroom en spanningsgrafieken.
 • Exporteren resultaten naar ASCII of Microsoft Excel-bestanden.

Onze andere producten

Direct antwoord op uw vraag?
Neem contact met ons op