Home Producten en diensten Producten Vision Grid Navigator

Vision Grid Navigator

Vision Grid Navigator koppelt berekeningsresultaten van Vision Network Analysis en Gaia LV Network Design met gegevens uit geografische informatiesystemen (GIS). Met het pakket kunnen gebruikers intuïtief navigeren door netwerken. Dankzij de snelheid van DirectX™ biedt Vision Grid Navigator direct en helder inzicht in netten.<br>De geografische weergave in Vision Grid Navigator werkt naadloos samen met de schematische weergave in Vision Network Analysis en Gaia LV Network Design.

Hendrik Antoon Lorentz

Geografisch

Voor de geografische ondergrond wordt gebruik gemaakt van kaartmateriaal van Andes en fotodata van Cyclomedia.

3-dimensionaal

Door loadflowberekeningen in 3D te presenteren wordt de betekenis van de gegevens direct zichtbaar.

Simultaan

De geografische weergave ondersteunt de traditionele schematische weergave en geeft een veel beter inzicht.

Schematisch én geografisch

Vision Grid Navigator breidt Vision Network Analysis uit met een geografische viewer en editor. Het programma toont resultaten van loadflow-berekeningen op de exacte locatie. Vragen als: “Aan welke kant van de weg ligt een kabel?” of “Is er een specifieke belasting op een industrieterrein?” kunnen snel beantwoord worden.

Interactie

Naast de kaart staat een lijst netwerken die, aangeklikt, tegelijkertijd schematisch getekend worden in Vision Network Analysis en geografisch in Vision Grid Navigator. Vanuit beide programma’s kunnen selecties in het netwerk worden gemaakt.

Weergave

Vision Grid Navigator gebruikt als basis de digitale Andes-kaart, waarbij vloeiend kan worden gezoomd tussen landelijk en straatniveau. Op de Andes-kaart kunnen ook overlays weergegeven in het veel gebruikte Google Earth formaat KML of in WMS (Web Mapping Service).

Vision Grid Navigator is bovendien in staat luchtfoto’s met een resolutie van 10cm per pixel weer te geven. Ook kunnen in Grid Navigator de 360 graden omgevingsfoto’s van Cyclomedia getoond worden met hierin de geprojecteerde ligging van kabels.

Ontwerpen

Vision Grid Navigator zet alle knooppunten, lijnen en moffen op de uit het GIS bekende XY-coördinaten. Een gebruiker kan via de kaart nieuwe MSR stations inlussen in bestaande kabels. Vervolgens kunnen de nieuwe kabeltracés geografisch bewerkt worden. Lengtes worden bepaald en kunnen direct worden meegenomen in berekeningen.

Berekeningsresultaten

Door de resultaten van loadflow-berekeningen te filteren op kabelbelasting en/of knooppuntspanning kunnen snel bepaalde verschijnselen in een net worden getoond. Denk aan: alle kabels met een belasting van meer dan 70% of de kortsluitvermogens op alle knooppunten. Resultaten van een profielberekening kunnen via een animatie in beeld worden gebracht. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe en waar spanningen en belastingen variëren met de tijd.

3D weergave

In 3D weergave biedt Vision Grid Navigator een extra dimensie voor presentaties. Met 3D-staafdiagrammen kunnen bijvoorbeeld kortsluitvermogens of transformatorbelastingen zichtbaar worden gemaakt. Ook kunnen gegevens uit het Productie Installatie Register (PIR) of het aantal klanten per knooppunt weergegeven worden.

Omdat de geografische spreiding makkelijk kan worden geïnterpreteerd, is de informatie ook voor (relatieve) leken toegankelijk.

Onze andere producten

Direct antwoord op uw vraag?
Neem contact met ons op