Home Nieuws Nieuwe partner: Westland Infra Netbeheer

Nieuwe partner: Westland Infra Netbeheer

We verwelkomen Westland Infra in de Gebruikersgroep van Vision Cloud Solution

Met gepaste trots verwelkomen wij Westland Infra Netbeheer als nieuwe partner in de Gebruikersgroep van Vision Cloud Solution. Deze Zuid-Hollandse netbeheerder heeft Vision Cloud Solution in gebruik genomen en participeert nu in de ontwikkeling van het platform. De functionaliteit van deze cloudapplicatie wordt continu uitgebreid in nauwe samenwerking met de Gebruikersgroep die bestaat uit Stedin, Rendo, Enexis en Cogas.

Rick Nennie, specialist netbeheer bij Westland Infra Netbeheer, is enthousiast over de samenwerking: “Het is fijn om samen te werken met Phase to Phase. Hoewel ons middenspanningsnet zwaar gedimensioneerd is, zien we dat deze steeds zwaarder wordt belast. Inzicht in de netten wordt hierdoor steeds belangrijker. Ook het laagspanningsnet wordt steeds zwaarder belast, onder meer door de teruglevering van zonnepanelen en de inzet van elektriciteit in plaats van gas. Met Vision Cloud Solution kunnen we de netten doorrekenen, eenvoudig scenario’s toepassen en de resultaten weergeven in een geografisch overzicht. Dit is een mooie praatplaat in gesprekken met andere afdelingen en organisaties.

Bij Phase to Phase zien wij de deelname van Westland Infra Netbeheer als een positieve stimulans voor de verdere ontwikkeling van Vision Cloud Solution. De inzet van Westland Infra Netbeheer en de andere netbeheerders in de Gebruikersgroep helpt ons om het platform optimaal af te stemmen op de vragen en behoeften van de gebruikers.

Westland Infra Netbeheer beheert het elektriciteits- en gasnet in Midden-Delfland, een deel van de Botlek en natuurlijk het Westland. Bijzonder aan Westland Infra Netbeheer is de nauwe band met de Westlandse glastuinbouw. Deze energie-intensieve sector werkt hard aan de verduurzaming van het energieverbruik, onder meer met decentrale warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Westland Infra Netbeheer adviseert de sector bij de installatie en het gebruik van WKK’s en andere aspecten van de overgang naar duurzaam energieverbruik.  

Meer weten?

Gepubliceerd: 22 februari 2022