Phase to Phase logo 261px

ICT voor elektriciteitsnetten
 

Gaia LV Network Design

Gaia LV Network Design is een programma voor het plannen, ontwerpen en beheren van distributienetten en industriële laagspanningsnetten. Met Gaia LV Network Design kan op eenvoudige wijze de spanningshuishouding, de belasting van netcomponenten en de aardingsveiligheid van aansluitingen in het net worden bepaald.

Analyses in laagspanningsnetwerken gaan door de decentralisatie van opwek en de veranderende gebruikersprofielen de komende jaren een meer belangrijke rol spelen. Gaia LV Network Design geeft de gebruiker door het gebruikersgemak, functionaliteiten en visualisatie mogelijkheden alle tools om de energietransitie te faciliteren.

 
Placeholder image
Placeholder image

Netwerk

Met Gaia LV Network Design bepaalt u eenvoudig – en desgewenst automatisch – het optimale net voor elke situatie.

Placeholder image

Veiligheid

Één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Gaia LV Network Design was het garanderen van de veiligheid in zowel TT- als TN-geaarde netten.

Placeholder image

Modellering

Om met asymmetrische belastingen en kortsluitingen te kunnen rekenen heeft Phase to Phase hiervoor een unieke negen-geleider loadflow ontwikkeld.

Geografische weergave van loadflowinformatie

Met Vision Grid Navigator kan gewisseld worden tussen schematische en geografische weergave. Het programma koppelt loadflow resultaten van Gaia LV Network Design aan GIS-gegevens en biedt daarmee veel extra inzicht.

Placeholder image
Placeholder image

Download

De laatste versie van Gaia kunt u hier downloaden. Zonder licentie is Gaia alleen in demonstratiemode te gebruiken.


Neem voor een licentie of meer informatie contact op met info@phasetophase.nl.

Documentatie

De uitgebreide handleiding en de korte introductie kunt u hier (als PDF) downloaden.


De pakketten van de Vision Power Range worden continu geüpdatet. Van het onderzoek voor elektro-technische updates en functionaliteit doen we verslag op deze website. U kunt de rapportages hier vinden.

Sentinel-driver

Als u gebruik maakt van de SuperPro-PC-sleutel hebt u de Sentinel-driver nodig. Dit geldt niet voor de UniKey.


Functionaliteit

Gaia LV Network design is een integraal programma voor analyse en ontwerp van LS-distributienetten. Interface en functionaliteit zijn in samenwerking met distributiebedrijven en industrie ontwikkeld. Dit maakt Gaia een uniek pakket voor analyses aan laagspanningsinstallaties.

Asymmetrische netwerken

Laagspanningsnetwerken zijn veelal asymmetrisch. Door de nulgeleider en complexe aarding is de toepassing van de symmetrische componenten methoden niet langer mogelijk. Gaia LV Network Design gebruikt een uniek model waarbij alle geleiders met inbegrip van de mutuele koppelingen meegenomen worden. Het totale elektrische systeem kan hierbij uitgebreid geconfigureerd worden door de vele schakelmogelijkheden.

Gebruiksgemak

Omdat Gaia LV Network Design door zowel frequente als incidentele gebruikers moet kunnen worden gebruikt, is het zeer gebruiksvriendelijk van opzet. Het programma is menugestuurd en gebruikt een begrijpelijke interface, waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd.

Aanrakingsveiligheid

Gaia LV Network Design is speciaal ontwikkeld om de aanrakingsveiligheid in zowel TT- als TN-stelsels te garanderen. De aanrakingsveiligheidsmodule berekent de veiligheid voor de mens in een laagspanningsnetwerk. De veiligheid wordt bepaald door de hoogte van de spanning en het tijdig afschakelen van de kortsluiting.

Spanningskwaliteit

Met Gaia LV Network Design kunnen verschillende aspecten van spanningskwaliteit geanalyseerd worden, enkele voorbeelden hiervan zijn: spanningsvariatie, spanningsasymmetrie, spanningsdips, netflikker en harmonische vervuiling. Het spanningsniveau wordt berekend middels een stochastische load-flow, hierbij wordt gerekend met verwachte gemiddelde belastingen en met extremen. De berekening is gebaseerd op het volledige asymmetrische netwerk.

Netwerkbelasting en optimalisatie

 • Stochastische loadflow
 • Strand-Axelsson-belasting
 • Trapstandenoptimalisatie

Asymmetrische load-flow

 • Standaard drie fasen
 • Nulleider en aardscherm
 • Vier hulpgeleiders
 • Gedetailleerde aardingsconfiguraties
 • Asymmetrische belastingen

Veiligheid

 • Aanrakingsveiligheid
 • Kortsluitstroomberekening

Spanningskwaliteit

 • Netflikker
 • Spanningsvastheid
 • Harmonische load-flow
 • Profielen

Betrouwbaarheid

 • Onderbrekingsfrequentie
 • Onderbrekingsduur
 • Onderbrekingsverwachting
 • Niet-geleverde-energie
 • SA-verbruikerstoringsminuten

Componenten

 • Twee- en driewikkelingstransformatoren
 • Synchrone generatoren en motoren
 • Asynchrone generatoren en motoren
 • Kabels en kabeldelen
 • Verbindingen (lijnen)
 • Nulpuntstransformatoren
 • Spoelen en condensatoren
 • Smoorspoelen
 • Belastingen
 • Schakelaars en scheiders
 • Beveiligingseenheden
 • Railsystemen
 • Netvoedingen

Geografisch

 • Importfuncties voor GIS
 • Export naar Google Earth
 • Grid Navigator (optioneel)

Macro

Krachtige programmeertaal voor gevoeligheidsanalyses en andere herhaalde berekeningen

Software

Download hier de laatste versie van Gaia LV Network Design.


Zonder PC- of netwerksleutel kunt u Gaia alleen in de demonstratiemode gebruiken.

Sentinel driver

Voor de PC- of netwerksleutel heeft u de laatste Sentinel-driver nodig.

Documentatie

De uitgebreide handleiding en de korte introductie kunt u hier (als PDF) downloaden.


De pakketten van de Vision Power Range worden continu geüpdatet. Van het onderzoek voor elektro-technische updates en functionaliteit doen we verslag op deze website. U kunt de rapportages hier vinden.