Phase to Phase logo 261px

ICT voor elektriciteitsnetten
 

Vision Network Analysis

Vision Network Analysis is een programma voor planning, ontwerp en beheer van elektriciteitsnetten. Met het pakket kunnen zeer eenvoudig loadflow- en kortsluitberekeningen, storings- en betrouwbaarheidsanalyses worden uitgevoerd. Met Vision Network Analysis kan de gebruiker bovendien de werking van beveiligingen simuleren.

Vision Network Analysis is geschikt voor grote en kleine netten; het wordt gebruikt voor transport-, distributie- en industriële netten.

 

 
Placeholder image
Placeholder image

Vernieuwend

Door nieuwe technische ontwikkelingen en feedback van onze gebruikers zijn wij continu bezig Vision Network Analysis te perfectioneren.

Placeholder image

Gebruikersvriendelijk

Functionaliteit, user interface en visualisatietechnieken wegen even zwaar als de puur wiskundige modellering.

Placeholder image

Geavanceerd

Naast statische analyses kunnen ook overgangsverschijnselen met Vision Network Analysis bestudeerd worden. De module Dynamische analyse is een geavanceerde en efficiënte tool voor de simulatie van transiënten.

Geografische weergave van loadflowinformatie

Met Vision Grid Navigator kan gewisseld worden tussen schematische en geografische weergave. Het programma koppelt loadflow resultaten van Vision Netw0rk Analysis aan GIS-gegevens en biedt daarmee veel extra inzicht.

Placeholder image
Placeholder image

Download

De laatste versie van Vision Network Analysis kunt u hier downloaden. Zonder licentie is Vision Network Analysis alleen in demonstratiemode te gebruiken.


Neem voor een licentie of meer informatie contact op met info@phasetophase.nl.

Documentatie

De uitgebreide handleiding en de korte introductie kunt u hier (als PDF) downloaden. De tutorials geven uitleg over specifieke  aspecten van Vision Network Analysis.   


De pakketten van de Vision Power Range worden continu geüpdatet. Van het onderzoek voor elektro-technische updates en functionaliteit doen we verslag op deze website. U kunt de rapportages hier vinden.

Sentinel-driver

Als u gebruik maakt van de SuperPro-PC-sleutel heeft u de Sentinel-driver nodig. Dit geldt niet voor de UniKey.


Transportnetwerk planning

Placeholder image

Vision Network Analysis is bijzonder geschikt voor HS- / MS-transportnetwerkstudies. Het programma ondersteunt de netwerkplanner met loadflow gebaseerde studies als n-1/n-2 analyse en langetermijnprofielanalyses.

Naast kortsluitstroomberekeningen conform de IEC 60909 kunnen ook meer flexibele foutanalyses worden uitgevoerd. Met de module sequentiële storingsanalyse krijgt de gebruiker meer inzicht in complexe situaties bij gestoorde objecten.

Distributienetwerk planning

Placeholder image

Ook voor ontwerp en analyse van distributienetwerken is Vision Network Analysis het ideale gereedschap. Voor deze netwerken is een aantal speciale functies beschikbaar.

De betrouwbaarheidsmodule is speciaal bestemd voor gebruik in MV distributienetwerken. Deze module berekend de betrouwbaarheidskengetallen van veel voorkomende vermaasde en radiaal bedreven netwerkconfiguraties.

De storingsmodule analyseert het verloop en het herstel van de elektriciteitsvoorziening bij storingen in het netwerk.

De spanningsdip analyse combineert de betrouwbaarheidsanalyse, kortsluitstroomberekeningen en beveiligingsanalyse. Het resultaat is een statistisch overzicht van de spanningskwaliteit.

Industriële netwerken

Placeholder image

Industrie en ingenieursbureaus hebben met Vision Network Analysis alles in huis voor het ontwerp en de planning van industriële netten.

Met (naast de basisberekeningen) extra functionaliteiten als dynamische analyse, vlambooganalyse en beveiligingsanalyse, biedt het programma alle noodzakelijke tools om een effectieve, betrouwbare en veilige bedrijfsvoering te garanderen.

Resultaten

Placeholder image

Het resultaat van berekeningen wordt direct getoond in het netwerkschema op basis van de door de gebruiker gedefinieerde view. Spanningsproblemen en overbelasting zijn snel herkenbaar dankzij de kleurcodering. Gedetailleerde informatie en rapporten zijn beschikbaar voor alle onderdelen.

Diverse grafieken ondersteunen de vergelijking van alternatieven. De presentatie van alle objecten kan worden gesorteerd, op basis van traject, berekende resultaat of op alfabetische volgorde.

Load flow

 • Basis load flow berekening
 • Motor start
 • n–1/n–2 analyse
 • Belasting/opwekprofiel analyse
 • Pseudo monitoring
 • Asymmetrische load flow

Kortsluitberekening

 • IEC (60)909 symmetrische en asymmetrische kortsluitberekening
 • IEC 61363 methode voor kortsluitstroomberekeningen op schepen en offshore eenheden

Fout analyse

 • Cross-country fouten
 • Schakelhandelingen
 • Betrouwbaarheid
 • Vlambooganalyse
 • Spanningsdipanalyse
 • Storingsanalyse en netwerkherstel

Beveiliging

 • Coördinatie
 • Simulatie
 • Selectiviteitsanalyse
 • Beveiligingsanalyse

Harmonischen

 • Load flow
 • Impedantiespectrum
 • Passieve en actieve harmonische filters

Dynamische analyse

 • ElectroMagnetische Transiënten (EMT)
 • Regelsystemen generatoren
 • Transiënte stabiliteit

Stabiliteitsanalyse

 • Eigenwaarden, demping en frequentie
 • Rechter- en linker-eigenvectoren
 • Participatiefactoren

Geografisch

 • Importfuncties voor GIS
 • Export naar Google Earth
 • Grid Navigator (optioneel)

Componenten

 • Twee- en driewikkelingstransformatoren
 • Synchrone generatoren en motoren
 • Bekrachtigingssysteem en turbineregelingen
 • Asynchrone generatoren en motoren
 • Kabels en kabeldelen
 • Verbindingen (lijnen)
 • Nulpuntstransformatoren
 • Spoelen en condensatoren
 • Smoorspoelen
 • Belastingen
 • Schakelaars en scheiders
 • Beveiligingseenheden
 • Railsystemen
 • Netvoedingen
 • Windturbines

Macro

Krachtige programmeertaal voor gevoeligheidsanalyses en andere herhaalde berekeningen